Специалности

Организация на хотелиерството

Кетъринг

Производство на кулинарни изделия и напитки

Организация на туризма и свободното време

Производство на сладкарски изделия

Екскурзоводско обслужване

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

 

 

Made with Namu6