УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
                      2018 - 2019 година

График на учебните часове и срокове

Начало на учебната 2018/2019 година

17.09.2018 г.

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)

28.06.2019 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна за I - XII клас

05.02.2019 г.                            – междусрочна за I - XII клас

30.03. 2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

05.04.2019 g. - 07.04.2019 г. вкл.- пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г. – Втори ДЗИ

06.06.2019 г. – Теория за ДИ по теория за СПК

 

 

Седмично разписание на учебните часове за 2 срок 2018/2019

VIII клас, IX клас, X клас, XI класXII клас

 

Свободни места за учебната 2018/2019 година

IX клас - Oрганизация на хотелиерството - 1

IX клас - Кетъринг - 2   

X клас - Производство на кулинарни изделия и напитки - 2 

X клас - Производство на сладкарски изделия - 1

 
ГРАФИЦИ ЗА 2 СРОК НА 2018/2019 ГОДИНA

 

 

График на училището

 

Месеци:IX, XI, I, III, V -

- 1 смяна са учениците от X и XII клас;

- 2 смяна са учениците от VIII, IX и XI клас

---------------------------

Месеци:X, XII, II, IV, VI -

- 1 смяна са учениците от VIII, IX и XI клас

- 2 смяна са учениците от X и XII клас;

---------------------------

Учебните занятия започват както следва:

1 смяна 07,30 часа

2 смяна 13,30 часа

---------------------------

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

            още ...

-------------------------

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

25.09.2018 г. - 18,30 ч. за класовете VIII, IX и XI

02.10.2018 г. - 18,30 ч. за класовете X и XII

            още ...

---------------------------

 

Made with Namu6