• Училище с доказан професионализъм!
  ПГОХ "Райна Княгиня"
  Училище с доказан професионализъм!
 • Училище с традиции и поглед в бъдещето!
  ПГОХ "Райна Княгиня"
  Училище с традиции и поглед в бъдещето!
 • Заглавие на слайда/изображението
  ПГОХ "Райна Княгиня"
  Заглавие на слайда/изображението

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на поправителна сесия на ученици от XII клас Май 2024г.


Най-важното за зрелостните изпити, които предстоят                        

Матура по български език и литература е на 17 май.

Три дни по-късно - на 20 май, е вторият задължителен изпит.

Влизането: по-рано и с документи

Зрелостните изпити започват в 8.30 ч. Дванайсетокласниците обаче трябва да са в училището, където са разпределени за изпита, поне 30 минути по-рано. Със себе си трябва да носят:

 • документ за самоличност
 • служебната бележка за допускане до изпита.
 • прилично облекло

Бележката всеки ученик трябва да вземе до 16 май от своето училище. Тя удостоверява, че ученикът има право да се яви на зрелостни изпити и кои са те. Вътре са вписани също името, адресът на училището и номерът на стаята, където ученикът ще положи всеки от изпитите.

Мобилните телефони се предават на входа на стаята. Помещенията, в които се провеждат изпитите, са под видеонаблюдение. За спазването на правилата следят квестори, като повечето от тях са учители, но не преподават дисциплината, на която се изпитват учениците. Квесторът посочва мястото на всеки зрелостник, което е обозначено с етикет с неговото име. В залата се допуска внасянето на вода

Черна химикалка и без имена

Изпитният комплект, който всеки ученик ще получи, съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист или листове за отговори и свитък за свободните отговори. Зрелостниците ще получат голям плик за изпитната си работа и малък за идентификационна бланка, която трябва да попълнят. Никъде по листовете им не трябва да бъдат отбелязвани имена.

На изпита може да се използва само черна химикалка. Трябва да спазват зададените в изпитните листове полета и да не оставят никакви знаци, които могат да ги идентифицират, за да не бъдат анулирани работите им.

Изпитът по български език - в три модула

Изпитът по български език и литература е разделен на три модула. Матурата проверява знанията на дванайсетокласниците по правопис, граматика, пунктуация, литературни похвати и жанрове, както и уменията им да анализират информация и да създават текстове. Произведенията, включени в конспекта, са 27. Изпитът съдържа 41 задачи, сред които:

 • 22 задачи с избираем отговор
 • 16 задачи с кратък свободен отговор
 • 2 задачи с разширен свободен отговор (създаване на теза от 4-5 изречения)
 • 1 задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение по литературен проблем или есе по житейски въпрос).

За първата част от изпита учениците разполагат с 60 минути. Въпросите са 21, като част от тях са с избираеми отговори, а други изискват свободен отговор. Те се попълват в специален лист за отговори, който се раздава от квесторите заедно с изпитните материали.

Вторият модул съдържа 19 въпроса от смесен тип (затворени и отворени тип въпроси). За тази част от матурата зрелостниците имат също 60 минути.

За третата част от изпита дванайсетокласниците избират между две различни теми, по които да съставят аргументативен текст до 4 страници. Жанровете са есе по житейски проблем или интерпретативно съчинение по изучавано литературно произведение. Максималните точки за този модул са 30, а зрелостниците имат 120 минути на разположение за писане. Ето и критериите, по които ще бъдат оценявани текстовете:

Втората матура

Изпита за зрелостниците явяващи се на изпитна тема  започват в 8.30 ч. Зрелостници явяващи се на защита на дипломен проект започват в 10.00 ч. Дванайсетокласниците обаче трябва да са в училището поне 30 минути по-рано. Със себе си трябва да носят:

 • документ за самоличност
 • служебната бележка за допускане до изпита.
 • ученическа униформа/

Мобилните телефони се предават на входа на стаята. Помещенията, в които се провеждат изпитите, са под видеонаблюдение. За спазването на правилата следят квестори, като повечето от тях са учители, но не преподават дисциплината, на която се изпитват учениците. Квесторът посочва мястото на всеки зрелостник, което е обозначено с етикет с неговото име. В залата се допуска внасянето на вода

При полагане на изпит чрез писмена работа върху тема от НИП за съответната специалност от професия зрелостникът:

развива писмената си работа, като пише само върху едната страна на листовете за белова;

Син химикал и без имена

Зрелостникът не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската, и пише само с химикалка със син цвят.   

ГРАФИК

За провеждане на задължителни държавни изпити част по теория и част по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация за учебната 2023/2024 година

 

Сесия

Код/специалност

Дата на провеждане

Начален час

Място на провеждане

                 ЧАСТ ПО ПРАКТИКА

 

 

 

 

 

май-юни

 

8110101 Организация на хотелиерството

23.05.2024 г

31.05.2024г

 

 

10:00 ч.

по график

 

 

кабинет 310

 

 

 

8110603 Кетъринг

 

22.05.2024 г.

23.05.2024 г.

 

.

09:00 ч. защита на проект по график

 

11:00 ч. изпълнение на практическа задача

 

кабинет 310

и/или

БГЦПО-Стара Загора

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

27.05.2024 г

28.05.2024г.

 

 

10:00 ч.

по график

 

БГЦПО-Стара Загора

8120101 Организация на туризма и свободното време

29.05.2024 г.

30.05.2024г.

 

 

10:00 ч.

по график

 

 

кабинет 310

 

                    ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ

май-юни

 

8110101 Организация на хотелиерството

21.05.2024 г.

защита на дипломен проект

20.05.2024 г. тема, тест

10:00 ч.

по график

 

 

08:30 ч.

 

кабинет 310

 

 

 

 

зала …………..

 

 

 

8110603 Кетъринг

 

20.05.2024 г. защита на дипломен проект

20.05.2024 г. тема, тест

10:00 ч.

по график

 

 

08:30 ч.

 

 

кабинет 310

 

 

 

зала …………….

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

20.05.2024 г.

тема, тест

08:30 ч.

 

зала …………………..

8120101 Организация на туризма и свободното време

22.05.2024 г.-защита на дипломен проект

 

 


20.05.2024 г.

10:00 ч.

по график

 

 

 

08:30 ч.

кабинет 310

 

 

 

 

зала …………………

Обявяване на резултати на 07.06.2024 г.  от 10.00 часа при председателите на комисии и на сайта на гимназията

При възникване на необходимост от промяната на график, ще Ви уведомим  своевременно.

 


Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

 Какво трябва да направите?

???? Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

???? Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

Какъв е размерът на месечната вноска?

Към момента е 28,40 лв. (м. май 2023 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

Кога се прави вноската?

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2023 година).

Къде?

???? в офис на приходната агенция

???? по пощата с обратна разписка

???? през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/

  

Важно❗️

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

За просрочените вноски се начислява законова лихва.

 

За приетите в университет в чужбина. 

В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права. 

Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.

Какво е ПИК*?

ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.

Повече прочетете тук:

???? Абитуриенти – здравни осигуровки

???? Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра

???? Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях

???? Проверка на здравноосигурителния статус

 

НАП в социалните медии

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view