Журналистика

Клуб „Журналистика” е част от проект „Твоя час”. В него участват 17 ученици от 9 клас. Целта му е да запознае младите хора с различни аспекти на обществения живот и култура, да предизвика в тях по-голям интерес към четенето и писането на кратки материали, за да усъвършенства тяхното изказване и разшири кръгозора им. За малкото часове, които са минали те успяха да се насладят на театъра, киното, художествената галерия и прекараха доста време сред книгите в библиотеката, но най-важното е , че са заедно извън училище и се учат да работят в екип и осъзнават, че е необходимо да се полага труд, но след това резултатите много ги радват и възможността за изява, също.

 

 

Made with Namu6