Колектив

Ръководство Преподаватели

 

В гимназията работят висококвалифицирани преподаватели

в няколко направления:

- общообразователни предмети

- хранене и туризъм

 

 

 

Made with Namu6