Храна и вино с любов

Клуб „Храна и вино с любов” е насочен с изучаването и прилагането практически на богатата палитра от българските календарни празници. Насочва вниманието си към народните традиции, обреди и обичаи. Прилага практически обеностите на приготвяне и поднасяне на храни и напитките приготвяни за конкретни български празници. Прилагат се практически сравнения,иновации в кулинарията и ресторантьорството.

Наред с това учениците се запознават с ресторанти в гр.Стара Загора предлагащи в менюто си само Българска национална кухня. Осъществят срещи, беседи и кулинарни съвети от майстори готвачи и ресторантьори. 

Богатството на обредите,традициите и обичаите, което е създадено от достойните ни предци, създава благодатна почва за възпитание. Води до укрепване на националното самосъзнание, защото е свързано с моралните добродетели, дейности и ценности, които народът е създал през вековетe.

 

 

 

Made with Namu6