Съобщение към членовете на обществения съвет

На 30 март 2017 година, от 17,30 часа ще се проведе заседание на обществения съвет на гимназията, при следния дневен ред:

1. Запознаване с проекта на бюджета на училището за 2017 година.

2. Запознаване с държавен план прием за 2017 - 2018 година

 

 

Made with Namu6