Организация на хотелиерството

Научават изискванията на националните и международните системи за категоризация на туристическата леглова база, стандартите на обслужване, квалификационните изискавания на длъжностите в хотела.

 

 

 

 

 

Made with Namu6