Математика 9 клас

В групите с обучителни затруднения по математика с 8, 9 и 10 клас, се попълват знанията по различни раздели от учебното съдържание на предишни класове. Помага се в усвояването на нови знания. Акцентува се на най-същественото от съдържанието. Научават се любопитни факти от живота на видни математици и значимостта на научните открития направени от тях.


Made with Namu6