Европейска седмица на професионалните умения
14-18 Ноември 2022г.

Европейската седмица на професионалните умения в ПГОХ "Райна Княгиня" бе изключително интензивна и изпълнена с мероприятия. Учениците от XI A клас проведоха съвместен урок със седмокласници на ОУ“ Георги Райчев“ и нашите местни партньори от ресторант“ Зеления Хълм“ по учебния предмет УП по Организация на обслужването в ресторанта.

 

Преподаватели и ученици журираха на кулинарна инициатива на

ОУ „Кольо Ганчев“ – „Аз и моето семейство готвим“

Представяне и популяризиране на работата ни по програма „Еразъм +“.

Преподавателите изразиха нескрито задоволство от себераздаването на учениците.

С проведените дейности целим популяризиране, повишаване привлекателността и интереса към нашата гимназия, както и запознаване с изучаваните професии.

 

 

Made with Namu6