Прием 2022/2023

Утвърден със Заповед РД 06-242/22.03.2022 г.

прием за учебната 2022/2023 година

Професия:              Ресторантьор
Специалност:        Кетъринг
Балообразуване: 3хБЕЛ            
                                1хМатематика
                                География
                                Технологии и предприемачество
Разширено* изучаване на английски език

Професия:              Хотелиер
Специалност:        Организация на хотелиерството
Балообразуване:  3хБЕЛ
                                  1хМатематика
                                  География
                                  Технологии и предприемачество
Разширено* изучаване на английски език
 

Професия:              Организатор на туристическа                                                 агентска дейност
Специалност:        Организация на туризма и                                                       свободното време
Балообразуване: 3хБЕЛ            
                                1хМатематика
                                География
                                Технологии и предприемачество
Разширено* изучаване на английски език

______________________________________________

Професия:            Готвач
Специалност:      Производство на кулинарни изделия и                                 напитки
Балообразуване:  3хБЕЛ
                                  1хМатематика
                                  География
                                  Технологии и предприемачество
 
  Pазширено* изучаване на английски език

------------------------------------------------------------------------

* Разширено изучаване на чужд език в 8 клас е 432 часа за учебната година, а за периода на обучение 720 часа

** Без разширено и интензивно изучаване в 8 клас е 144 часа за учебната година, а за периода на обучение 288 часа

                                                                                  НАЗАД

Важно

Класирането на ученици след завършено основно образование се извършва централизирано на областно ниво от комисия в РУО в три етапа.

Made with Namu6