Целият свят е сцена

Музикално – театрален състав „ Целият свят е сцена”

 

Клубът дава възможност на учениците: да създадат своя сцена, чрез която открито да поставят вълнуващите ги проблеми, да водят диалог с другите и да отправят своите младежки предизвикателства; да откриват магията на словото, да подхранват творческия огън у себе си, смело да подхождат към първите си творчески опити; да разширяват социокултурните си контакти; да се запознаят с професията на актьора.

Клубът популяризира театралното изкуство сред най-младите и формира у учениците основни начални умения в сферата на словесно-изпълнителското изкуство и актьорското майсторство; създава на позитивна нагласа чрез общуване с езика на изкуството; повишава интереса на училищната общност към извънкласните дейности.

Клубът се занимава с подготовката на радиопредавания и радиопиеси, които отразяват полезни знания за празници, традиции и обичаи, информация свързана с живота на училището и други.

 

Коледна приказка за децата от Дом „ Мария Терезия”

 

Музикално - театрален клуб „Целият свят е сцена” с ръководител Жанета Николова и клуб „Бакарди” с ръководител Надежда Тенева по Проект BG05М2ОР001–2.004-0004 „ Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности / Твоят час/, който се финансира от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, организираха тържество по повод коледните празници за децата от дом „Мария Терезия”.

В програмата бяха включени много танци, музика и забавления. За да зарадват гостите за Коледа и да ги направят щастливи се погрижиха учениците от ПГОХ „Райна Княгиня”. Те подготвиха специален танц, специална постановка, също така и песен. Началото на спектакъла започна с постановката „Коледна приказка”. Зрителите гледаха с интерес веселата пиеса. Те бяха щастливи затова, че присъстваха на събитието направено специално за тях. В постановката имаше танц подготвен от Валя, Даниела, Кристина и Иванина – артистки от състава. По време на изпълнението им директорът на гимназията Зина Камбурова се забавляваше и възхищаваше на танцьорките. След като танца приключи момичетата получиха аплодисменти и усмивки от публиката. После шоуто продължи със специална песен изпълнена от певиците на състава Янислава и Христина. Гостите се наслаждаваха на гласовете на красивите певици. След изпълнената песен, тържеството продължи с викторина от въпроси за коледните празници. Децата отговаряха на коледните въпроси с усмивки по лицата, бяха активни, вдигаха ръце и се забавляваха. След добре изпълнената програма, клубът по барманство направи дискотека с вкусна храна и свежи напитки. За настроението се погрижи DJ-я Станимир Тенев, който забавляваше всички с музика. Специален гост беше директорката на дом „ Мария Терезия”, която беше очаровано от вкусните ястия и сладкиши. Трапезата беше богата, а безалкохолните коктейли - различни и свежи. Най-важно от всичко беше, че гостите останаха доволни от представлението.

Всичко беше прекрасно!

 

Репортер Валентина Ангелова

Вестник „ Шоколад” – ПГОХ „ Райна Княгиня”                

 

 

 

 

Made with Namu6