На празничната трапеза със сладко и солено

Да опознаят и научат за българските празници - какво се приготвя за празничната трапеза и какви са обичаите и нравите при приготвянето им.

Да се предизвика интерес към традициите и празниците на България. Да се породи желание в учениците за творчество и новаторство.

 

 

Made with Namu6