Организация на туризма и свободното време

Туризмът е един от най-значимите и бързо развиващи се икономически сектори в национален мащаб, което предполага огромната необходимост от талантливи и образовани кадри в тази област.

 

Обучението по специалността Ви дава възможност за придобиване на знания и умения за приемане, настаняване и обслужване на индивидуални туристи и организирани туристически групи. Запознавате се с особеностите и характеристиките на различните видове туризъм.

 

Ще се научите да планирате и осъществявате различни мероприятия,  да разработвате на маршрути и организирате пътувания и различни анимации.  Ще извършвате в технологична последователност специфичните дейности по организация на туристическото обслужване и продажба на туристически продукти и услуги.

 

 

 

Made with Namu6