ТЕАТРАЛЕН КЛУБ « ЧЕТЕМ И ИГРАЕМ»
 

Клубът е възможност за учениците: да създадат своя сцена, чрез която открито да поставят вълнуващите ги проблеми, да водят диалог с другите и да отправят своите младежки предизвикателства; да откриват магията на словото, да подхранват творческия огън у себе си, смело да подхождат към първите си творчески опити; да разширяват социокултурните си контакти; да се запознаят с професията на писателя.

Клубът популяризира литературата и театралното изкуство сред най-младите и формира у учениците основни начални умения в сферата на словесно-изпълнителското изкуство и актьорското майсторство; създава позитивна нагласа чрез общуване с езика на изкуството; повишаване интереса на училищната общност към извънкласните дейности.

Стремежът е, чрез средствата на литературата,  театъра и изкуството като цяло, да се подпомага учебният процес и да се отклони вниманието на децата от пороците на съвременната действитвителност

 

Първа изява на клуб „Български традиции” и клуб „ Четем и играем”

На 22.12.2017 от 11:30 се проведе първата изява на клуб „Български традиции” и клуб „ Четем и играем”. Учениците интересуващи се от българските обичаи и фолклор, облечени с автентични костюми, представиха коледуване и наричания за късмет и берекет. Те запознаха аудиторията със своята дейност и къде могат да се видят техните материали.

Клуб„ Четем и играем” повдигна коледния дух с много забавни скечове от училищния живот и по разкази на Чудомир. В постановката участваха всички записани в клуба, те показаха невероятен талант в своите изпълнения и много се забавляваха. Публиката се смя от сърце и си тръгна заредена с настроение за предстоящите празници.

 

 

Made with Namu6