06.12.2022г. Теглене на предизвикателствата

 

Всяка паралелка, след дълго и разпалено обсъждане, предложи предизвикателство, което ще бъде изпълнено екипно от друг клас.

 

 

Made with Namu6