Документи
 
 

План за работа в условия на COVID 19

Протокол от педагогически съвет - 14.01.2021г.

Регистър на услуги

Издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения,свидетелства, дипломи

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 година)

 

Училищни учебни планове

2022/2023 учебна година

 

8110101 Организация на хотелиерството - 8 А

8110603 Кетъринг - 8 Б

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки -8 В

8120101 Организация на туризма и свободното време - 8 Г

8110101 Организация на хотелиерството - 9 А

8110603 Кетъринг - 9 Б

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки -9 В

8120101 Организация на туризма и свободното време -9 Г

8110101 Организация на хотелиерството - 10 А

8110603 Кетъринг - 10 Б

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки -10 В

8120101 Организация на туризма и свободното време - 10 Г

8110101 Организация на хотелиерството - 11 А

8110603 Кетъринг - 11 Б

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки -11 В

8120101 Организация на туризма и свободното време - 11 Г

8110101 Организация на хотелиерството - 12 А

8110603 Кетъринг - 12 Б

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки- 12 В

8110101 Организация на туризма и свободното време - 12 Г

Училищни учебни планове
2021/2022 учебна година

Доклади за оценяване на качеството

Правилници

Графици за учебната 2022/2023

Обсужване на хора с увреждания

Стипендии

Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджет 2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2017 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2016 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2015 г

Отчет за изпълнение на бюджет 2014 г

 

 

Made with Namu6