Личности свързани с историята на Стара Загора

Децата от клуба се запознаха с историята на града,интересни факти и личности.По време на заниманията участниците в клуба имат поставени индувидуални задачи,издирват любопитни факти,събират материали за предстоящи събития.Записваме информацията,правим изводи от наученото и издиреното.

Досега сме посетили Регионална библиотека, Народно читалище ,,Kлимент Охридски'', РИМ-Стара Загора, Къща-музей ,,Гео Милев'', Къща-музей ,,Николай Лилиев''. Много от участниците в клуба за първи път посетиха посочените културни институции.

Made with Namu6