Проект "Твоят час"
 

Клуб                                                                         Ръководител

Български език и литература                                      Максимова

Български език и литература 12 клас                          Атанасова

Математика - рационално 8 клас                                 Иванов

Математика 9 клас                                                     Стоянова

Математика - лесна и интересна                                  Петрова

Немски език                                                             Иванова

Историята оживява                                                   Жеков

Журналистика                                                          Димитрова

Малки цветни идеи                                                     Бойчева

Да надникнем в кухните на другите страни                  Трендафилова

Клуб Бакарди                                                            Тенева

Целият свят е сцена                                                   Николова

Храна и вино с любов                                                Димова

На чаша английски чай с пай                        `            Божилова

Яж си шоколада с наслада и не поглеждай кантара      Иванова

 

 

 

Made with Namu6