Български език и литература 12 клас

Групите за обучителни затруднения по Български език и литература са сформиране изцяло в помощ на учениците от 12 клас.Темите и упражненията са подбрани така, че те да са поставени максимално до реалната матурна ситуация,което води до сериозна постъпателна подготовка за Държавния зрелостен изпит по БЕЛ и навременното адаптиране на учениците към действителния изпитен формат.

Часовете са 80 ,като са разпределени за преговор на материала ,касаещ основните граматични норми на българския език ,като след всеки раздел са предвидени часове за упражнения и тест,които да разкрие овладяването на знанията от зрелостниците.

Предвижда се и обзорна подготовка по автори,съгласно действащия матурен конспект на МОН – от Христо Ботев до Димитър Талев,както и разясняване на основните насоки за справяне с текстовите матуритетни задачи ,достъпно се припомня как се пише теза,резюме и различни аргументативни текстове / интерпретативно съчинение и есе/.

Всичко това цели ползотворна подготовка и достойно представяне на матурата по БЕЛ.

 

 

 

 

Made with Namu6