УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
                      2021 - 2022 година

График на учебните часове и срокове

Начало на учебната 2021/2022 година

15.09.2021 г.

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I - XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2022 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна за I - XII клас

01.02.2022 г.  вкл. – междусрочна за I - XII клас

01.04. 2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

07.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл.- пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г. – Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

14.06.2022 г. - НВО по БЕЛ в края на VIII и на X клас

16.06.2022 г. - НВО по Математика в края VIII на и на X клас

 

 

 

Седмично разписание на учебните часове за 1 срок 2022/2023

VIII клас, IX клас, X клас, XI класXII клас

 

 
 

 
ГРАФИЦИ ЗА 1 СРОК НА 2022/2023 ГОДИНA

Стипендии

 

 

График на училището
 

-------------------------

Важно

за учениците oт XII клас

ГРАФИК

за втора изпитна сесия

---------------------------

Учебните занятия започват както следва:

1 смяна 08 :00 часа

 

междучасията между 6 и 7 час са по 5 минути и за двете смени

---------------------------

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

            още ...

-------------------------

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

28.09.2021 г. - 18 :00 ч. за VIII клас - присъствена

 

            още ...

---------------------------

 

Made with Namu6