Ученически съвет

Ученическият съвет има за цел да помага на учениците в тяхното осъществяване и пълното спазване на правата им в училище.

Стреми се да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и изобщо всички заложби, които учениците притежават

 

 

ВАЖНО

На 24.11.22г. от 10:35

в стая 310 ще се проведе

сбирка на Ученическия съвет.

Made with Namu6