Контакти

От 15.09.2021 година адресът на гимназията е променен.

 

  Можете да ни намерите в квартал Три чучура север в сградата на ОУ "Георги Райчев"

град Стара Загора

ул. " Свети Княз Борис I" 86

телефони:  042 652 038 - директор

        GSM: 0879 160 240

                042 624 382 - зам. директор

        GSM: 0879 160 241 ; 0879 160 242

 

                042 631 118 - канцелария

                042 624 282 - счетоводство

 

e-mail: pgohsz@abv.bg

          2400165@edu.mon.bg

 

 

 

Made with Namu6