Производство на кулинарни изделия и напитки

ЗАЩО ЩЕ УЧА ТУК?    Висококвалифицираните готвачи могат да градят кариера навсякъде по света.

 

КАКВО ЩЕ НАУЧА?  Готвачът участва в производството на готварска продукция сам или под ръководството на главен готвач, като задължително спазва технологията на готварското производство.

Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури. Носи отговорност за качеството на технологичния процес и хигиената при приготвянето на храната и нейните вкусови качества. В процеса на обучението се усвояват професионална терминология, средствата за работа в ресторантите , организацията на работа в кухнята и ресторанта, да работят самостоятелно и в екип.

 

КЪДЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ? Готвачите работят като най-перспективните и търсени специалисти в момента в сферата на ресторантьорството и хотелиерството; re

 

Made with Namu6