Клуб „Български традиции”
 

Клуб „Български традиции” се състои от 15 ученици от 10а клас. Клубът ще се занимава с изучаването на българските традиции- празници, фолклор и обичаи в различните части на страната. Целта е учениците да се научат да оценяват българското и да осъзнаят каква роля са играли традициите за опазване на народността. Да се събуди интерес към българското, за да се запази идентичността. Да се придобият умения за намиране на интересни материали , посещение и работа в библиотека, посещение на музей и художествена галерия, за да се разбере връзката между фолклор и изкуство.

Първа изява на клуб „Български традиции” и клуб „ Четем и играем”

На 22.12.2017 от 11:30 се проведе първата изява на клуб „Български традиции” и клуб „ Четем и играем”. Учениците интересуващи се от българските обичаи и фолклор, облечени с автентични костюми, представиха коледуване и наричания за късмет и берекет. Те запознаха аудиторията със своята дейност и къде могат да се видят техните материали.

Клуб„ Четем и играем” повдигна коледния дух с много забавни скечове от училищния живот и по разкази на Чудомир. В постановката участваха всички записани в клуба, те показаха невероятен талант в своите изпълнения и много се забавляваха. Публиката се смя от сърце и си тръгна заредена с настроение за предстоящите празници.

 

 

Made with Namu6