Награда Неофит Рилски 2019 година
 

Министерството на образованието и науката награди    
госпожа Радостина Димитрова Димитрова -   
заместник директор по учебно-производствена дейност в Професионална гимназия по облекло и                             хранене "Райна   Княгиня"   
      с почетното отличие "Неофит Рилски".
Наградата връчи госпожа Татяна Димитрова - Началник на РУО-Стара Загора

Heading

Made with Namu6