Малки цветни идеи

Клуб по приложни изкуства има за цел да развие творческото и комбинативно мислене на учениците.

В основата стои идеята за рециклиране на стари или непотребни вещи по креативен начин. Като използват различни техники, учениците придават нов живот на вещите.

Първа представителна изява -

Създадените произведения биват продавани на два благотворителни изложби-базар. Събраните средства се използват от ученическия съвет за подпомагане на свои съученици, които имат нужда и/или заслуги.

 

 

Made with Namu6