За нас

 

 

Професионалната гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" е специализирано средно професионално учебно заведение на територията на град Стара Загора. 

 

Поглед назад във времето ни връща в далечната пролет на 1927година, когато група запалени ентусиастки основават на 1 април женско културно-просветно дружество "Пробуда" с представителка д-р Невена Азманова Ханчева. По нейна инциатива на 10 септември в града на липите се открива Девическо стопанско училище "Пробуда".

 

 

Интересна е историята на професионалната гимназия по лъкатушния и неравен път до днес. Няколко сгради са го приютявали, много поколения ученици са се сменяли, плеяда директори, са давали своя принос за разширяване и обогатяване на материалната му база. Дълбока признателност и поклон към Мира Илиева, Теодора Попова, Недялка Първанова, Бойка Тинкова, Екатерина Касабова, Пенка Маркова, Стоянка Свиленова, Ангел Капсъзов, Иван Братоев, Димо Димов, Абтон Манчев.Тонка Динева и Цанка Нейчева, за тяхната любов и загриженост към просветното дело на града.

Нашата искрена почит и благодарност към първите спомоществователи, членове на дружество "Пробуда": Ханчева, Атанасова, Лисичкова, Пеева, Найденова, Христакиева.

Девическото домакинско училище "Пробуда" се е родило в сградата на Къню Калъджев, северозападно на бул. "Руски" и ул. "Гурко", с директор Ел. Костова, назначена от Министерството на търговията и промишлеността на 15.09. 1927г.

Отказът на Ел. Костова да постъпи като учител и директор на училището се приема от настоятелството на дружеството и на 27 септември същата година поста се заема от избраната Мира Илиева -учителка по ръкоделие и шев. От учебната 1928/1929г. училищното настоятелство решава да се освободи от заемата до тогава сграда, като недостатъчна и неподходяща за училище, и то да се премести в къщата на Дермеджиев на бул, "Руски" до градска болница, заедно с директорката си Т. Попова.

През учебната 1936/1937 година Девическото практическо занаятчийско училище " Пробуда" с директор Н. Първанова открива ателие с ръководител К. Пашовска за шев на рокли, манта, костюми. Ученичките се обучават по материалознание, сметковоство, анатомия, домакинство(готварство), бродерия, практика.

Сградата на инж. Илиев, където се е помещавало училището на уп. "Хаджи Дим. Асенов", до Окръжна библиотека, се оказва тясна за преместеното, училище, разкрило вече IV, V, VI класове в двата отдела: шивачество и готварство и сладкарство и от 1937г. то се премества отново, но вече в, собствено здание на ул. "Цар Борис" №44 (сегашната сграда на Гимназията). От времето на директорката  Тинкова датира първото родитело- учителско сдружение, както и отпуснатия заем от банка."Юнжи" за строеж на втори етаж на училищната сграда през 1940 голина.

Със заповед №409/30.01. 1985г. училището се трансформира в техникум по облекло с 5-годищен срок на обучение с директор Ангел Капсъзов и паралелки по облекло и обществено хранене. На тържеството; по случай 8-март присъства и 80-годишната Мара Станева -патрон на техникума. През учебната 1960/1961 година месец април, Техникумът участва за пьрви път в общоградския моден преглед с повече от 60 модела дамско, мъжко и детско облекло.

Със заповед №РД 14-8/21.05.1985 година на МНП бившите СПТУ по облекло "Мара Станева" и СПТУ по обществено хранене се сливат в едно обединено СПТУ по облекло и обществено хранене"Мара Станева". Важен момент в живота на колектива на СПТУ по облекло и хранене е решението на педагогическия съвет за предложение пред МОНТ училището да се преобразува в Техникум.

Педагогическият колектив предложи той да носи името на Райна Княгиня, а патронния празник да бъде на 22 април-Деня на бойното кръщение на българката Райна Княгиня.

На 16 април 1996 със заповед на Министър Илчо Димитров СПТУ по облекло и хранене се преобразува в Техникум по облекло и хранене, а общинския съвет на град Стара Загора на своя сесия дава на училището името" Райна Княгиня".

От 2002г. започнахме работа по програма"Фар2002-обучение през целия живот".
През 2005 година на 78 -годишната сграда бе извършен основния ремонт и цялостно оборудване на класните стаи, цехове и работилници.
В учебните цехове по шевно производство всички нови машини са с немската марка Singer.
Техниката и оборудването на кухните и хлебоработилницата е испанска и италианска.
Чрез реализирания проект ПГОХ "Райна Княгиня" става едно от най-модерните училища не само в Стара Загора.