Балообразуване

Балообразуване

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  • Утроената оценка по БЕЛ от НВО
  • Оценката по математика от НВО
  • Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование
  • Оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование