Седмична програма

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНА ГОДИНА.