Производство на кулинарни изделия и напитки

Производство на кулинарни изделия и напитки

Производство на кулинарни изделия и напиткиТова е една вечна професия.

Учениците се запознават с видовете хранителни продукти, с машините и съоръженията, които се използват за производството на кулинарни изделия и напитки.

В процеса на обучението се усвоява професионална терминология, организацията на работа в кухнята и  работата в екип.

Тази  професията дава шанс за успешна реализация в заведенията за хранене