Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ