Организация на хотелиерството

Организация на хотелиерството

Организация на хотелиерството

Интересна и желана специалност

Учениците усвояват  стандартите на обслужване в местата за настаняване, осъществяват професионални контакти с гостите на чужд език, знаят квалификационните изисквания на длъжностите в хотела.

Завършилите имат увереността и самочувствието да започнат работа в най-престижните хотели . Компетентни са да управляват всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването и обслужването на гостите.