БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Вътрешно институционална Комисия по Безопасност на движението по пътищата
           
  Председател:  Йордан Славов
        Членове:     1. Ивета Владинова
                          2. Милена Дряновскад 

  Заповед за мониторинг № РД-10-428/08.02.2023г.
Заглавие на примерна статия към БДП

Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията.

Научи повече