За ученици

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

 

Чрез линията децата и възрастните,които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенция за социално подпомагане. Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Национална система 112, отделите "Закрила на детето" в цялата страна,РУ на МВР, РУО към МОН и др. 

undefined