Задочна форма след VII клас

Задочна форма след VII клас

                              БАЛООБРАЗУВАНЕ

  • Удвоената оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование 
  • Оценката по математика от свидетелството за основно образование
  • Оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование
  • Оценката по изобразителни изкуство от свидетелството за основно образование