Международния ден на туризма

Международния ден на туризма

Международния ден на туризма

27 септември - Международния ден на туризма – мероприятиата бяха проведени съвместно с отдел „Туризъм и младежки дейности“

  • ученици от паралелките „Организация на туризма и свободното време“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“ посетиха беседи на тема „Зелените иновации в туризма“,“Дигитализация в туризма“ изнесени от различни гост лектори и специалисти в областта

      

     

  • От 19.00 ч се проведе тематичен куиз, също посветен на туризма. Той беше организиран съвместно с Желязко Динев, водещ и организатор на  „Куиз за хора“ и се включиха 8 отбора с по 6 човека .Гимназията беше представена с отбор.