Практики в реална раотна среда

Практики в реална раотна среда

Практики в реална раотна среда

 
Ученици от 11г клас специалност ,,Организация на туризма и свободното време“ , заедно със своя
преподавател Виолета Радкова проведоха първата за тази година изнесена учебна практика до
град Пловдив-стария град. Целта на практиката е да се запознаят с начина на провеждане на
организирано туристическо пътуване с обща цена.                                                                                                     
                                                                                             
                                                              

 

      

В парк ,,5-октомври'' ученици от 11г клас специалност ,,

Организация на туризма и свободното време" проведоха своята практика по екскурзоводско обслужване на тема ,,Пешеходна обиколка на Стара Загора".